Раді вітати Вас на сайті: www.Fendak.at.ua                                              Реєстрація  Вхід  Вихід

Ви увійшли як Гість [Гости]. Нових повідомлень: 0
Меню сайту
Вхід в систему
Швидкий доступ
Пошук на сайті
Ресурси \ Сайти
Одна гривня
Одна гривня

Конвертер валют
FreeCurrencyRates.com

Радіо
Статистика

Яндекс.Метрика
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Швидкість інтернет
 Новини статті та інше
Головна » Статті » Народний Рух України » Партія - НРУ

Програма партії НРУ

ПРОГРАМА

НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ

 

ПРЕАМБУЛА

                Як вияв незламності духу української нації, незнищенності її національної й громадянської гідності, наприкінці 80-х років зародилася перша у новітній українській історії масова громадсько-політична організація національно-демократичного спрямування - Народний Рух України. Супроти комуністичної тоталітарної системи вперше постала організована політична сила, об’єднана спільною метою і спільними завданнями.

                Найпершою метою, найголовнішим завданням Руху посталовідновлення незалежності України. Для цього необхідно було насамперед зруйнувати комуністичну імперію, звільнити український народ від впливу більшовицької ідеології, відродити високі почуття національної й громадянської гордості, патріотизму, поваги до своєї історії, мови, культури.

                                Антиімперська, антикомуністична, державницька позиція Руху знайшла широку підтримку в українському суспільстві. Разом з Українською Гельсінською Спілкою, Всеукраїнським товариством «Меморіал», Товариством української мови Народний Рух України очолив боротьбу українського народу за незалежність, демократію, права і свободи людини та нації. Цю самовіддану боротьбу увінчало відновлення Україною державної незалежності.

                Основна програмна мета Руху, визначена ІІ Всеукраїнськими Зборами НРУ, була реалізована Актом проголошення державної незалежності України 24 серпня 1991 року і Всеукраїнським референдумом 1 грудня 1991 року.

Державний суверенітет України – це проблема дії, чину. Українська держава повинна динамічно пройти складний період трансформації політичних і економічних інститутів, які ментально сформувалися в умовах колоніальної залежності, тоталітарного гноблення і командно-адміністративних методів управління, до повноцінного державного буття, громадянського суспільства, цивілізованого ринкового господарства, які б ґрунтувалися на звичаєвому праві українців.

                Архіважливе завдання, що стоїть перед Україною на цей (трансформаційний) період, містить у собі:

Ø  завершення процесів уконституювання держави, формування інститутів цілісної національної державності, системної правової бази;

Ø   утвердження в державному та суспільному житті засад демократії, політичного плюралізму, що не виходять за межі правових регуляторів, дотримуються національних та історичних традицій корінного народу;

Ø  опора на власні сили з чітким усвідомленням сильних і слабких сторін держави і суспільства;

Ø  формування структурованого українського громадянського суспільства;

Ø  розвиток економіки на засадах гармонічного поєднання форм публічної та приватної власності; дотримання ринкових умов, за яких здійснюється захист іпідтримка національного споживача.

                                                Народний Рух України вважає, що успіх в утвердженні Української держави і формуванні українського громадянського суспільства значною мірою залежить від того, наскільки швидко й успішно буде створено необхідні умови для повноцінного режиму її національного функціонування

                Лише на основі виконання цих завдань через зміцнення державності можна досягти зростання добробуту українського народу, збереження й розвитку його національно-культурних і духовних надбань, забезпечення прав та свобод нації, людини і громадянина.

         Реалізуючи свою програму, Рух першим серед політичних сил сучасної України запропонував цілісну Концепцію державотворення. Основні ідеї та положення Концепції витримали випробування часом. Деякі з них втілені або втілюються сьогодні. З прийняттям Нової редакції Конституції Україна остаточно визначить напрям свого подальшого розвитку як незалежна, демократична, правова держава.

       Державна незалежність, свобода, демократія стають незаперечними, об’єднуючими цінностями для дедалі більшої частини суспільства, влади, політичних та громадських організацій.

        Проте Рух змушений констатувати, що за роки незалежності поруч з досягнутими успіхами відбулися значні негативні процеси щодо реалізації базових цінностей.

        Основними з них є:

Ø наслідки (інерція ) тоталітарної з понад 300-літньою історією системи духовно-культурного та фізичного винищення українців (державний терор, війни, голодомори, переселення тощо);

Ø сучасна практика державотворення з її непослідовністю й алогізмами на шляху до утвердження реального суверенітету й забезпечення національної безпеки;

Ø засилля в органах державної влади і державного управління номенклатури, далекої від сповідування принципів: патріотизму, професіоналізму, порядності;

Ø недостатня кількість виробників представників малого і середнього підприємництва, що ставить під сумнів формування «середнього класу», який є стабілізатором соціально-політичного масиву та рушієм економічного розвитку.

 Витримавши складні випробування, в сучасних умовах Народний Рух України є згуртованою, структурно оформленою політичною силою. Рух дотримується чіткої, виваженої позиції щодо паритету державності й демократії, прав нації і  людини.

Рух стоїть на сторожі української національної ідеї, української державності, національної демократії - високих ідеалів, за які змагалися всі покоління українських патріотів, заради яких жив і віддав своє життя лідер нашої партії, Національний Герой України Вячеслав Чорновіл.

А тому сьогоднішній Рух – правоцентристська партія національно-демократичного спрямування,  основним гаслом якого є ДІЯ, що спрямована на утвердження ДЕРЖАВНОСТІ, розвитку ДЕМОКРАТІЇ і забезпеченняДОБРОБУТУ українському народу.

ІДЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ

Сприяючи утвердженню національної, демократичної, правової, соціальної держави, структурованого громадянського суспільства, появі економічно незалежного громадянина, Рух визначає своєю суспільною базоювесь український народ.

                Народний Рух України – перша з-поміж сучасних українських партій, яка діє на основі чітко сформульованої ідеології. Це ідеологіяукраїнської національної демократії
                Народний Рух України формує свою програму на ідеологічних засадах, виходячи з завдань епохи державного будівництва.

Обираючи шлях розвитку і витворення національної держави, Рух обстоює правоцентристську позицію. Для європейської християнської ментальності властивою рисою є прагнення до консолідації суспільства саме на етнічній основі, до створення національної держави, що є основою ідеологічних течій націоналізму.

Народний Рух України розуміє націоналізм як сукупність ідей, поглядів, цілей та політичної практики національно-визвольних рухів, що змагаються за право корінної нації на створення власної національної держави, поважаючи права інших народів. Центристською течією серед ідей, об’єднаних терміном «націоналізм», є національна демократія, на засадах якої стоїть Народний Рух України.

Українська національна демократія прагне утвердження української нації, утвердження українством своїх прав, рівних з іншими державними націями, через створення власної держави.

РУХ це - Дія, що спрямована на утвердження українськоїДержавності; проведення Деколонізації економічних, фінансових, культурницьких, духовних тощо відносин; формування національноїДемократії. А тому гасло Народного Руху України: «Державність, добробут, демократія!» реалізується через Дію, яка передбачає системні зміни організації і функціонування публічної влади заради добра українського народу. В цьому гаслі зосереджені основні цінності ідеології Руху.

Історична місія НРУ полягає у витворенні України для українців, в інтеграції українців в Україну. Етнічна основа є природною базою розвитку української держави і суспільства.

Новітня концепція національної держави має охоплювати минуле, сучасне та майбутнє української нації.

Національна, демократична, правова, соціальна держава є основною цінністю в нашій ідеології. Тільки національна державність дає змогу українській нації відродитися, розвинути свою економіку і культуру, ґарантує її тривале історичне буття. Тільки демократична держава забезпечує участь кожного громадянина в державному управлінні, у вирішенні кардинальних питань свого життя. Тільки правова держава ґарантує права людини, її особисті й громадянські свободи. Тільки соціальна держава не залишає своїх громадян напризволяще, дбає про піднесення рівня їхнього добробуту.

Українська нація стала етнічною основою Української держави, як це проголошено в Декларації про Державний суверенітет України від 16 липня 1990 року і закріплено в Конституції України від 28 червня 1996 року. Консолідація української нації має ґрунтуватися не лише на політичній спільності, а й на підставах фінансово-економічної та культурно-духовної єдності, усвідомленні загальнонаціональних інтересів, утвердженні державно-національних, демократичних засад у всіх сферах життєдіяльності суспільства.

У сьогоднішніх умовах українська нація, як ціле, є водночас суб’єктом і політичного, й економічного, і правового, і соціального, і культурного життя. Рух розглядає нації як основні суб’єкти людської цивілізації. Лише в умовах політичної, економічної, культурної незалежності можливий вільний розвиток націй. Реалізація національно-культурних прав етнічних груп, що входять до українського народу, невіддільна від усвідомлення ними національного характеру української державності, визнання того, що Україна є споконвічною і єдиною у світі територією, де можливе повноцінне буття і розквіт української нації.

Логічним кроком у становленні інститутів національної держави й громадянського суспільства бачиться здійснення деколонізації. Епоха утвердження державності не закінчилася разом з закінченням епохи комуністичної радянської імперії. Сьогодні провідною є ідея деколонізації національної ментальності, економічних, політичних, інформаційних інститутів, збереження і зміцнення української державності, послідовного внутрішнього реформування державних, суспільно-політичних та економічних відносин, формування української політичної нації, громадянського суспільствазахисту загальнонаціональних інтересів українського народу.

З проголошення відновлення незалежності нашої держави Українаобрала курс на демократизацію суспільного життя. Цей принцип закріплений у ст. 1 Конституції України. Але наша держава тільки в майбутньому, при неодмінному виконанні певних умов, відповідатиме нормі, закладеній в Конституції, що і є наріжним каменем зрілості української нації. Допоки зазначені категорії (суверенність, незалежність, демократичність, соціальність, дотримання прав і законів) є предметом очищення від колоніальних (в ідеології, ментальності, духовності, культурі, економіці, управлінні) рудиментів.

Усвідомлюючи той факт, що, не подолавши наслідків колоніального минулого й сучасного неоколоніалізму, прикритого псевдодемократичними гаслами, демократизація в сучасному її виконанні не може привести до істотних зрушень у свідомості громадян і, як наслідок, у суспільному житті.

Природним продуктом і середовищем формування тоталітарного режиму, що століттями панував в Україні, є масове суспільство, для якого характерна відсутність власної структури, власної культури, засилля зарубіжних (як за змістом, так і за формою) незалежних від держави об’єднань громадян, що в силу фінансової та технічної підтримки з-зовні активно впливають на прийняття управлінських рішень в державі. Рух вважає, що нинішньому суспільству потрібно відродити знищену тоталітаризмом внутрішню структурованість і стати українськимгромадянським суспільством. Громадянське суспільство, як розвинена структура політичних партій, професійних та інших об’єднань громадян, що виражають і захищають їхні групові інтереси, стоїть на сторожі прав людей та суспільних груп, є надійним гарантом демократичного курсу утвердження державних інститутів. Громадянське суспільство не зливається з державою і не протистоїть їй; воно взаємодіє з державою, обмежуючи її вплив на життя людей до необхідного мінімуму, і забезпечує вільне волевиявлення громадян у процесі формування органів влади та розв’язання найважливіших питань державного життя.

Рівень демократії в державі визначається саме рівнем розвиненості, зрілості інституцій громадянського суспільства, насамперед політичних партій, їхнього впливу на формування політичних цілей і характер прийняття управлінських рішень у державі. 
                Дії  визначають наступальність і поступовість здійснення державних, демократичних перетворень в Україні, спосіб реалізації Програми Руху. Утвердження українського державного устрою, формування громадянського суспільства – це і створення соціальної бази демократії, і творення умов для розвитку особистості, і забезпечення добробуту народу. 
                Рух, як право-центристська національно-демократична партія, співпрацює з політичними організаціями, програми яких визначають своїм завданням побудову незалежної демократичної Української держави, збереження її територіальної цілісності, формування і розвиток її економіки в інтересах найширших верств населення. Засобом поглиблення такої співпраці Рух вважає досягнення політичних домовленостей, формування політичних та виборчих блоків. Рух прагне об’єднання на основінаціональної ідеї з найближчими до себе політичними середовищами на засадах визнання основних цінностей національної демократії,.

Народний Рух України підкреслює, що ідеологічний нігілізм значної частини владної еліти призвів до заперечення ідеологічної визначеності влади, що загрожує суцільною деідеологізацією, так само небезпечною, як і тотальна заідеологізованість; до відмови від ідейної основи консолідації українського народу, формування української політичної нації. Рух переконаний, що Україні, як державі, котра прагне ефективного поступального розвитку, необхідна націоконсолідуюча ідеологія. Наріжним каменем такої ідеології має бути українська національна ідея, що згуртовує націю для побудови демократичної, правової, соціальної Української держави, формування громадянського суспільства, творення умов для заможного й вільного життя кожної людиниЦя ідея передбачає національний характер держави, політичну, економічну, інформаційну незалежність України, самостійний шлях її розвитку.

Викладені нижче програмні положення Народного Руху України базуються на сформульованих у цьому розділі ідеологічних засадах.


 

ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА І ДЕРЖАВНА ВЛАДА

Політична система. В Україні політична система має бути органічним поєднанням демократично сформованої системи публічної влади та інститутів громадянського суспільства, об’єднаних спільною метою -зміцнення державності, консолідації української нації, реалізації прав і свобод людини і громадянина, вільного розвитку особистості.

Інституційною основою політичної системи мають бути держава,її органи влади,місцеве самоврядування, розвинута система політичних партій, як інструмент вираження політичної позиції та організованої політичної волі українських громадян.

Світоглядною основою політичної системи України має стати ідеологічний плюралізм, який ґарантує право особи на власні ідейні переконання стосовно соціально-політичного, правового та економічного устрою Української держави, суспільних відносин, право оприлюднювати ці переконання, якщо вони не скеровані проти державного суверенітету України, не завдають шкоди державним та суспільним інтересам, соціально-політичним та майновим інтересам особи, та право об’єднуватися з однодумцями для захисту та реалізації своїх переконань та інтересів.

Політична система забезпечує реалізацію суверенітету українського народу, політичних прав і свобод громадян та груп громадян, захист їхніх особистих прав щодо вибору діяльності, місця проживання, професії, громадянської самореалізації, віросповідання.

Апарат держави має здійснювати державну владу в інтересах усього народу, захищати політичні свободи і права громадянина, інститути демократичної влади, ринковий економічний устрій. Цей захист здійснюється в межах і на основі демократично утверджених правових норм, створених як результат суспільної згоди безпосередньо (через всенародний або місцевий референдуми) або через представницькі чи самоврядні органи народовладдя.

Рух вважає невідкладним проведення адміністративно-територіальної реформи як способу формування ефективної публічної влади в Україні на різних рівнях -центральному, реґіональному, муніципальному.

Рух виступає за постійний суспільний контроль за діяльністю апарату держави шляхом оприлюднення звітності за результатами роботи його органів, через можливості отримання поточної інформації про його діяльність, завдяки прозорості й публічності дій органів державної влади та місцевого самоврядування. Такий контроль забезпечується за допомогою представницьких органів влади, засобів масової інформації, незалежних професійних об’єднань, партійних, правозахисних та інших самоврядних інституцій громадянського суспільства.

Державний устрій. Рух розглядає Україну як національну державу. Україна як держава виникла внаслідок самовизначення української нації, що ґарантує її право на утворення суверенної національної держави і самостійне визначення форм своєї національно-державної організації.

За історичними, економічними, політичними, соціально-психологічними чинниками українське суспільство є однорідним. З метою створення умов для послідовного зміцнення нації-держави, збереження соборності, Україна має залишатися унітарною за формою свого державного устрою, як того вимагає Конституція держави. Водночас Рух обстоює необхідність керованої децентралізації функцій державного управління, забезпечення ефективного функціонування органів місцевого самоврядування. Враховуючи наявність Кримської автономії, Рух розглядає Україну як унітарну державу з адміністративно-територіальним самоврядуванням як способом здійснення децентралізації функцій державного управління.

Форма державного правління. Народний Рух України вважає, що перспективною формою правління для України є президентська республіка. Реалізувати цю форму можливо після завершення політичної структуризації суспільства та становлення впливових загальнонаціональних політичних партій. В умовах перехідного періоду з метою забезпечення більшої стабільності виконавчої влади Рух вважає за доцільне зберегти президентсько-парламентську форму правління, передбачену Конституцією України 1996 року. Рух переконаний, що забезпечення цілісних, системних та ефективних реформ можливе лише за умови співпраці та солідарної відповідальності за свою діяльність Президента, Уряду й Верховної Ради України.

Виборче право. У демократичних державах влада належить народові. Народ здійснює своє суверенне право на владу шляхом участі у вільних виборах. Для прискорення політичної структуризації Парламенту Рух виступає за виняткове право політичних партій висувати кандидатів у народні депутати та на пост Президента України. Рух вважає, що в Україні має бути запроваджена мажоритарно-пропорційна виборча система обрання до Верховної Ради України із 3% бар’єром для представництва політичних партій в парламенті.

Рух виступає за послідовне підвищення ролі політичних партій у місцевих виборах. З цією метою Рух вважає доцільним зміцнення мажоритарно-пропорційної виборчої системи на виборах до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад, міських рад міст обласного значення.

Правова реформа. Народний Рух України вважає, що демократичні перетворення в нашій державі можливі лише за умови широкомасштабної правової реформи, покликаної запровадити нові правові основи державного життя. Рух ставить за мету відродження зруйнованої більшовицьким тоталітаризмом правової культури, властивої українській нації й основаної на українських традиціях, що сягають часів Руської Правди. Рух переконаний у необхідності наповнення новим змістом нормативно-правової бази, яка б запровадила принципи відкритого громадянського, демократичного суспільства і ринкової соціально орієнтованої економіки. Конкретне забезпечення конституційних прав і свобод людини досягається шляхом запровадження та неухильного дотримання чітких і зрозумілих норм законодавства.

Рух переконаний, що правова система в Україні має будуватися на засадах:

- верховенства права на основі притаманних людині природних прав і свобод, даних Богом;

- рівності усіх громадян перед Законом;

- законності усіх дій органів державної влади та місцевого самоврядування;

- справедливості в усіх сферах суспільного життя та взаємостосунках громадянина з громадянином чи громадянина з державою;

- надання громадянам усіх можливостей реалізовувати свої права і свободи до тієї межі, що не заперечує прав і свобод інших громадян чи несе загрозу національним інтересам.

У сфері правової реформи важливу роль відіграє реформування судовоїсистеми. Народний Рух України виступає за галузеву спеціалізацію судової системи, що можна забезпечити застосуванням спеціалізованих, зокрема, адміністративних судів, які входили б до загальної системи судочинства. Рух підтримує запровадження інституту суду присяжних як основного способу участі громадян у здійсненні судової влади. Рух вважає, що в демократичній судовій системі не може бути окремих військових судів. Кожен громадянин України, у тому числі й військовослужбовець, має рівні перед законом права.

Щоби суди, як незалежна гілка влади, могли належним чином виконувати функції, покладені на них Конституцією, потрібно забезпечити їхню діяльність відповідним фінансуванням. Рух виступає за визначення окремим рядком у державному бюджеті асигнувань на потреби судів, котрі мають надходити безпосередньо з казначейства, а не через органи виконавчої влади.

Самоврядування в Україні. Однією з підвалин демократичного ладу, формою якнайширшого залучення громадян до вирішення суспільних справ є місцеве самоврядування, яке має розвиватися на основі Конституції України, а також ратифікованої Україною Європейської Хартії місцевого самоврядування. Рух виступає за реальне становлення на базі територіальної громади місцевого самоврядування як найбільш децентралізованої складової публічної влади в Україні, за забезпечення його основних автономій (організаційно-правової, кадрової та матеріально-фінансової), за чітке розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування та місцевими органами державної виконавчої влади, за максимальну реалізацію принципу субсидіарності - передання владних повноважень на той найближчий до громадянина рівень, який здатний забезпечити їх ефективне виконання. Рух виступає проти спроб виконавчої влади безпосередньо керувати органами місцевого самоврядування, визначати структуру та штати виконавчих органів і апарату рад. Рух вважає за недоцільне поєднувати посади в органах виконавчої влади та представницьких органах місцевого самоврядування.

Головною проблемою місцевого самоврядування в Україні залишається невреґульованість питань його бюджетного забезпечення. Рух переконаний, що місцеве самоврядування повинно мати свою матеріально-фінансову базу, на яку може поширюватися його управлінський вплив. Місцеві бюджети мають бути максимально наближені до реалізації конституційного права щодо їхньої самостійності, самодостатності за рахунок створення реально ґарантованої податкової бази, в тому числі шляхом законодавчого закріплення за місцевими бюджетами частини загальнодержавних податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Необхідно здійснити перехід до самостійного формування органами місцевого самоврядування власних бюджетів на основі соціальних стандартів та довгострокових нормативів бюджетної забезпеченості із вжиттям державою заходів для вирівнювання бюджетів, які не забезпечені належними бюджетними надходженнями.

Рух вважає, що правове поле місцевого самоврядування повинно включати законодавчі акти, скеровані на реґулювання процесів управління комунальною власністю, майнових відносин, вирішення матеріальних, фінансових, кадрових питань суб’єктів комунальної власності. Разом з необхідністю чітко розмежувати власні і делеговані повноваження органів самоврядування Рух вважає за доцільне запровадити договірний характер делегування повноважень, який має супроводжуватися як наданням відповідних матеріальних та фінансових ресурсів, так і взаємними зобов’язаннями щодо їх виконання.

Формування організаційно-правових та фінансово-економічних основ місцевого самоврядування повинне вирішити принципову проблему, яка полягає у створенні дієздатних територіальних громад.

Рух переконаний, що для подальшого розвитку місцевого самоврядування доцільно: зміцнити відповідну законодавчу базу згідно з Програмою державної підтримки і розвитку місцевого самоврядування в Україні; забезпечити узгодженість реформаторських процесів у проведенні адміністративної реформи, а також у царині реґіональної політики та розвитку самоврядування; чітко розмежувати сфери відповідальності органів державної влади і місцевого самоврядування щодо надання публічних і громадських послуг; реформувати міжбюджетні відносини; підвищити роль місцевих податків і зборів у формуванні доходів місцевого самоврядування; розробити систему реальних мінімальних соціальних стандартів; забезпечити становлення системи фінансового вирівнювання та формування і ефективне функціонування комунальної власності територіальних громад; удосконалити систему державного нагляду і контролю за фінансово-економічною діяльністю місцевого самоврядування відповідно до нових міжбюджетних відносин.

Рух вважає, що реґіональна політика в Україні повинна бути спрямована на розв’язання основних завдань, що стоять перед нацією ідержавою. Її метою має бути консолідація нації, зміцнення цілісності держави, пріоритет національних інтересів перед реґіональними і місцевими, вирівнювання економічного розвитку реґіонів та їх здатності забезпечувати єдині стандарти соціальної політики держави. Рух оцінює як передчасну ідею запровадження поряд з місцевим також і реґіонального самоврядування. Спочатку необхідно забезпечити реальний розвиток місцевого самоврядування на рівні територіальної громади, тоді - запровадження деконцентрації виконавчої влади через передання її місцевим органам більших повноважень. Лише після досягнення цих цілей можливо розглядати способи запровадження реґіонального самоврядування відповідно до сучасних західноєвропейських моделей.

Рух переконаний, що розв’язання проблем регіональної політики потребує консолідації зусиль усіх ланок влади - центральної, регіональної та місцевого самоврядування, вдосконалення відповідної нормативно-правової бази, активної участі громадян у вирішення публічних справ.

 

Переглянути всю програму

(сайт Народного Руху України)

     Завантажити     

Категорія: Партія - НРУ | Додав: FV (04.10.2015)
Переглядів: 581 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar
Copyright ПГ Бистрий © 2018
[Створити безкоштовний сайт на uCoz]